Adatvédelmi tájékoztató

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) alapján

Az alábbiakban felsorolt vállalkozások – az azonos székhely, a részben közös tulajdonosi kör és az egymáshoz részben kapcsolódó vállalkozási tevékenység okán – 2019. január 1-n megállapodást kötöttek, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti adatkezelést közösen végzik.

A közös adatkezelők felsorolása

1.

Az adatkezelő neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.

Levelezési címe: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.

Email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36 1 231 0639

WEB lapja: seminarconsulting.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)

2.

Vállalkozás neve: Piroska Gyula Tréning Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

Vállalkozás székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B.

Adószáma: 11012249-2-41

Cégjegyzékszáma: 01 09 864419

Email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

Telefonos elérhetősége: 061/231-0639

A Közös Adatkezelők az Érintettek számára Kapcsolattartóként kijelölik

Vállalkozás neve: Seminar Consulting Kft.

Képviseli: Piroska Gyula

címe: 1139 Budapest, Lomb utca 31/B.

telefonos elérhetősége: +36 1 231 0639

email elérhetősége: iroda@seminarconsulting.hu

A Vállalkozás által üzemeltetett honlap: seminarconsulting.hu és www.dr-admin.com

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

II. Az adatkezelés jogalapja

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, oktatáson, mentoráláson részt vevők adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Seminar Consulting Kft. munkavállalói/megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez.

Web-es rendelések esetén a kiszállítási adatokat továbbítja a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft-nek.
A Vállalkozás adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe: WOMI Kft. (Ásotthalom, Radnóti u. 4.)
A Vállalkozás honlapjának tárhely-szolgáltatója: Tárhely.eu, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.,

A vállalkozás webáruházának tárhely-szolgáltatója: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

A vállalkozás marketing kivitelezője, és ezzel összefüggésben az adatfeldolgozója: Langmár Kommunikáció Kft.
Kapcsolattartó: Radó Annabella
E-mail: rado.annabella@szovegirasblog.hu
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing szolgáltatás, promóciók készítése, küldése, az ügyfélkapcsolatok menedzselése
Az adatfeldolgozó címe: 1171 Budapest, Tanár u. 59.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: https://langmar.hu/

A vállalkozás CRM rendszere a MiniCRM rendszer. Ennek adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest
Kapcsolattartó: dr. Puskás Attila
Telefonszám: +36-1-458-0561
E-mail: dpo@telekom.hu
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása
egyéb (sms marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)
Az adatfeldolgozó címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: https://www.minicrm.hu
Az adatfeldolgozási technológia: rack szekrény szolgáltatás, Internet kapcsolat biztosítás, áram biztosítás.

A vállalkozás marketing tanácsadója és piackutatója, és ezzel összefüggésben az
adatfeldolgozója: Clientfactory Kft.
Kapcsolattartó: Kovács Balázs Márk
Telefonszám: 06 30 868 3446
E-mail: balazs@ugyfelgyar.hu
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

  • marketing szolgáltatás, felmérések készítése, az ügyfélkapcsolatok menedzselése

Az adatfeldolgozó címe: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1022 Bp. Alvinci út 54.

A vállalkozás Dr. Admin szoftver fejlesztője és üzemeltetője a Mutiny Studió srl. Ennek adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: Mutiny Studió srl.

Kapcsolattartó: Orbán Zsolt

Telefonszám: +40 743 549 246

E-mail: orban.zsolt@mutinystud.io

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szoftver fejlesztés, üzemeltetés, technikai háttér biztosítás

Az adatfeldolgozó címe: Strada Leliceni 49/B, Miercurea Ciuc 530190, Románia

Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: https://www.mutiny-studio.com

A vállalkozás hírlevélküldő rendszere a SalesAutopilot rendszer. Ennek adatfeldolgozója és tárhely-szolgáltatója: SalesAutopilot Kft.
Kapcsolattartó: Khauth György
Telefonszám: 36306243934
E-mail: info@marketingszoftverek.hu)
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

  • technikai háttér biztosítása
  • egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)

Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2019. január 17.

        

Seminar Consulting Kft.